Situasjonsrapport for korona i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du risikovurdering og nøkkeltall for koronasituasjonen i Bamble kommune ved inngangen til uke 19, mai 2021.

Risikovurdering  

Smittetrenden har over siste par uker vært flat til svakt økende. Det har siste uke vært ett tilfelle med ukjent smittevei.  

Det er i så godt som alle av de siste tilfellene påvist UK-variant av viruset, og man må ta utgangspunkt i at alle nye tilfeller nå er UK-variant.  

Situasjonen regionalt er nå stigende. Det har vært en sterk økning i antall smittede i Porsgrunn og særlig i Skien. Dette gir mange nærkontakter som settes i karantene og ventekarantene i Bamble kommune.  

Det er nå innført strenge regionale og lokale tiltak. Utslaget av disse forventes å kunne sees først om 1-2 uker.  

Barnehager, skoler og videregående skole er på gult nivå.  

Samlet risikovurdering*: Risikonivå 3 stigende.  

*Kommunens egen vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde. Rangeres fra 1-5, hvor 1 er den laveste og 5 er den høyeste.

Nøkkeltall pr. 10. mai 2021  

Antall positive tilfeller forrige uke: 9  
Antall tester forrige uke: 497  
Antall i isolasjon ved rapportering: 9  
Antall nærkontakter ved rapportering: ca 100  

Totalt antall positive tilfeller i Bamble siden februar 2020: 168