Situasjonsrapport for korona i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du risikovurdering og nøkkeltall for koronasituasjonen i Bamble kommune ved inngangen til uke 21, mai 2021.

Risikovurdering

Smittetrenden har over de siste par ukene vært svakt økende til økende, men er nå flat til svakt synkende. Det er siste uke ingen smittede med ukjent smittevei i Bamble kommune.  

Det er i så godt som alle de siste tilfellene påvist UK-variant av viruset, og man må ta utgangspunkt i at alle nye tilfeller nå er UK-variant.  

Situasjonen regionalt er stigende. Det har vært en sterk økning i antall smittede i Porsgrunn og Skien de siste ukene. Det har gitt mange nærkontakter i karantene og ventekarantene i Bamble kommune, men de siste to ukene har antallet nærkontakter vært markant lavere. De aller fleste tilfellene kan spores til Porsgrunn eller Skien.  

Det har nå gått to uker siden innføringen av strenge regionale og lokale tiltak. Utslaget av disse forventes å kunne sees i løpet av uke 21. Hittil kan det se ut som om tiltakene har satt en brems på utviklingen. Statistisk er Bamble fortsatt på flat smittetrend. Porsgrunn og Skien er på synkende trend, og kan muligens være over toppen.  

Bamble kommune har ikke hatt noen smittetilfeller siste dagene, men helg og helligdager har gjort at det er færre som tester seg. Markant lavere testtall i uke 20 kontra ukene før, gir en del usikkerhet i forhold til reell situasjon.  

Ved diskusjon om tiltak, er det viktig å avvente lettelser til smittetrenden er klart nedadgående.

Barnehager og grunnskoler er på gult nivå. Videregående skole er på rødt nivå.

Samlet risikovurdering*: Risikonivå 3 synkende.  

*Kommunens egen vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde. Rangeres fra 1-5, hvor 1 er den laveste og 5 er den høyeste.

Nøkkeltall pr. 25. mai 2021  

Antall positive tilfeller forrige uke: 3  
Antall tester forrige uke: 164  
Antall i isolasjon ved rapportering: 3  
Antall nærkontakter ved rapportering: ca. 9  

Totalt antall positive tilfeller i Bamble siden februar 2020: 187