Situasjonsrapport for korona i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du risikovurdering og nøkkeltall for koronasituasjonen i Bamble kommune ved inngangen til uke 23, juni 2021.

Risikovurdering

Smittetrenden er nå flat. Forrige uke ble det registrert ett smittetilfelle. Dette var en person i innreisekarantene som hadde gjennomgått covid-19 ca 4 uker før innreise og er derfor ikke et reelt tilfelle.

Den siste tiden har antallet nærkontakter vært markant lavere enn foregående uker, og alle tilfeller kan spores ut av kommunen.  

Det har vært nedgang i antall smittede i Porsgrunn og Skien siste ukene, og smittesituasjonen regionalt er nå synkende. De strenge, felles tiltakene for Bamble, Porsgrunn og Skien har gitt ønsket effekt.  

Regionale regler i form av 5B ble avviklet forrige uke. Det ble innført lokale forskrifter i de tre nevnte Grenlandskommunene. Optimalt burde disse vært like i alle tre kommuner, for å unngå forvirring. Fra et smittevernfaglig ståsted ville det vært ønskelig med en noe mer gradvis nedtrapping av tiltakene. Det har foreløpig ikke vært noe oppbluss etter lettelsene på onsdag, men dette vil gjerne ikke vise seg før det har gått et par uker.  

Det virker som om befolkningen har vært gode på å etterleve tiltakene, så forhåpentligvis får vi ikke noe nytt oppbluss. Frem til vaksinasjonsdekningen er høyere, er dette likevel en risiko.  

Alle påviste tilfeller er nå UK-varianter av viruset.

Barnehager og skoler er på gult nivå.

Samlet risikovurdering*: Risikonivå 1.  

*Kommunens egen vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde. Rangeres fra 1-5, hvor 1 er den laveste og 5 er den høyeste.

Nøkkeltall pr. 7. juni 2021  

Antall positive tilfeller forrige uke: 0 (1)  
Antall tester forrige uke: 121  
Antall i isolasjon ved rapportering: 1  
Antall nærkontakter ved rapportering: 2  

Totalt antall positive tilfeller i Bamble siden februar 2020: 189