Grunnskolene drifter som planlagt - med noen unntak

Sist oppdatert: 17. desember 2021

På grunn av en utfordrende bemanningssituasjon ved enkelte skoler i Bamble kommune, vil noen klasser få delvis hjemmeundervisning frem til juleferien.

Per i dag har hele Langesund barneskole hjemmeundervisning fredag 17. og mandag 20. desember. Deretter skal elevene møte på skolen som vanlig frem til ferien. 

Ved Bamble ungdomsskole får samtlige elever delvis hjemmeundervisning, men det er lagt opp til fysisk oppmøte på skolen minst én gang før jul.

Ved øvrige skoler går undervisningen stort sett som normalt, men det kan komme tiltak på kort varsel dersom bemanningssituasjonen endrer seg. I første omgang vil det være aktuelt med større grad av digital undervisning for de eldste elevene. De det gjelder vil i så fall få direkte beskjed fra skolen.

Utfordrende karanteneregler

Bamble kommune tilstreber å følge de nasjonale anbefalingene om å holde skolene åpne. 16. desember gikk vi over til gult nivå i trafikklysmodellen for grunnskole og barnehage. Det er likevel nødvendig med noe tilrettelegging for å kunne gi et godt undervisningstilbud til alle elevene våre.

Det er viktig å understreke at bemanningssituasjonen ikke skyldes mye koronasmitte på skolene. Det er generelt sykefravær og omfattende nasjonale karanteneregler for voksne, som bidrar til at mange av kommunens ansatte må være borte fra jobb.