Smitte ved skole har satt mange i karantene

Mange er satt i karantene etter smitte på Bamble videregående skole.

Bamble kommune har de siste dagene meldt om to tilfeller av påvist covid-19, som begge har tilknytning til Bamble videregående skole, avdeling Grasmyr.   

Som følge av forsterket TISK (Testing, Isolasjon, Smittesporing, Karantene), er svært mange satt i karantene og ventekarantene. Dette berører flere av skolene i kommunen.   

Ved Bamble videregående skole, avdeling Grasmyr, er to klasser og tilhørende lærere satt i karantene, mens ytterligere to klasser er i ventekarantene.  

Ved Rønholt skole er hele ungdomstrinnet, samt lærere i ventekarantene.  

En klasse og tilhørende lærere ved Langesund barneskole er i ventekarantene. 

Både ved Langesund og Stathelle barneskole er store deler av personalet i ventekarantene, men foreløpig berører dette ikke den daglige driften. Det er ikke smitte på skolene.  

Ved noen skoler er også enkeltelever eller deler av personalet karantenesatt, og dermed er også deres nærkontakter i ventekarantene.  

Smittesporing pågår fremdeles.  

Det er for tiden stor pågang på legevakten og koronatelefonen i forbindelse med det nevnte smittetilfellet. Bamble kommune ber derfor alle om å være tålmodige. De det gjelder vil få fortløpende beskjed dersom det blir ytterligere konsekvenser.

Sist oppdatert: 21. september 2021