Søk om tilskudd til tiltak og aktiviteter for barn og unge

Sist oppdatert: 07. desember 2021

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskuddsmidler til inkludering av barn og unge for 2022.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke.

Søknadsfrist er 17. desember.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. 

Hele utlysningsteksten finner du her