Suksess for mobilt forhåndsstemmelokale

Sist oppdatert: 21. september 2021

Siden slutten av august har valgtilhengeren rullet rundt og besøkt ulike steder i Bamble kommune. Det har mange benyttet seg av.

- Målet er å gjøre det enklest mulig for folk å stemme, forteller valgansvarlig i Bamble kommune, Cathrine Sævik Krätzel.

- Det er også et viktig poeng at flest mulig forhåndsstemmer i år, slik at vi unngår kø i valglokalene på selve valgdagen, sier hun.

Valgtilhengeren vekker både nysgjerrighet og begeistring blant Bambles befolkning, og hittil har rundt 300 mennesker benyttet seg av tilbudet.

- Treffer mange velgere

En jevn strøm av mennesker var innom for å gjøre sin borgerplikt da tilhengeren besøkte torvet i Langesund tidligere i dag.

Det er valgfunksjonærene Irene Wold og Vidar Olsen som betjener det mobile forhåndsstemmelokalet. De to forteller at mottakelsen rundt i kommunen har vært strålende. Tilbakemeldingene går på at tilbudet er lettvint og tilgjengelig.

Irene opplever dessuten at de fanger opp mange som aldri før har forhåndsstemt, og som kanskje ikke ville avlagt stemme i det hele tatt, hvis ikke det var for valgtilhengeren.

- Senest i dag hadde vi en kar innom som fortalte at han ikke hadde stemt på mange år. Da han passerte her og så at det ikke var kø, stakk han innom og avla stemme, sier hun fornøyd.

Ruller til og med 9. september

De neste dagene stopper valgtilhengeren innom Coop Extra Herre, Eurospar Rugtvedt, Spar Sjøbua, Joker Trosby, Kiwi Grasmyr og Brotorvet.

Fullstendig kjøreplan med tidspunkt finner du her.

I Bamble kommune kan du også forhåndsstemme på Servicetorget i Rådhuset og på Bamble bibliotek og litteraturhus.

Åpningstidene finner du her.

Husk legitimasjon og gjerne valgkort. Siste mulighet for forhåndsstemming er 10. september. Godt valg!

Valgtilhengeren inneholder alle nødvendige fasiliteter for å sikre et trygt og godt valg.