Tre nye smittetilfeller

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommune mottok i dag informasjon fra koronalaben på Oslo universitetssykehus (OUS) om at tre personer har testet positivt på covid-19.

Første tilfelle
Bosatt i Bamble kommune. Kjent smittevei.
Smittesporing er igangsatt og nærkontakter kontaktes fortløpende.

Andre tilfelle
Bosatt i Bamble kommune. Sannsynlig kjent smittevei – noe uavklart. Få nærkontakter.
Smittesporing er igangsatt og nærkontakter kontaktes fortløpende.

Andre tilfelle
Person bosatt i annen kommune, følges opp av hjemkommune. Kjent smittevei. Ingen nærkontakter i Bamble.

For alle smittetilfellene utløser dette karantene og ventekarantene for flere personer, dette jobbes med utover torsdagskveld.