Våre hverdagshelter

Tusen takk til mellomlederne i helse

Bamble kommune har mange ansatte som har en krevende arbeidshverdag i disse koronatider.

Nyhetsbildet domineres av nyheter om koronaviruset, og vi trenger alle noen gladnyheter.

I tiden fremover ønsker vi derfor å sette fokus på det flotte arbeidet som gjøres i kommunen vår. 

Våre hverdagshelter som presenteres i dag:

Mellomlederne i helse

Derfor er de våre hverdagshelter.

Disse lederne har en stor jobb fra før og ikke minst nå i koronatiden.

·        Mange av dem skal ha en bemanning til å gå rundt 24/7 og i alle fall to vaktskift fra kl.07.00 – 23.00

·        De skal trygge ansatte på at de har tilgjengelig nødvendig kompetanse, utstyr og tid til å utføre tjenestene pasientene må ha også nå i koronatiden

·        De skal planlegge drifta når både pasienter og ansatte er smittet eller i karantene

 

De har også en stor utfordring med at de ansatte besøker svært mange hjem.

For å representere mellomlederne har vi Charlotte Langtind, Carina Abrahamsen og Cecilie Nøklegård, disse 3 er alle ledere for hjemmetjenestene i kommunen.

De ønsker å rette en stor takk til alle de ansatte i helse og si at de er stolte over innsatsen de gjør.

 

 

Hilsen
Mona Irene Rogn
Konsulent og brukerstøtte CosDoc

Sist oppdatert: 21. september 2021