Vedlikehold av "Dammane"

Sist oppdatert: 21. september 2021

Dammene på Sundby har behov for vedlikehold og skal tappes for vann.

Det dreier seg om vedlikehold av mekaniske innretninger som kontrollerer vannstanden. I tillegg skal det utføres nødvendig opprensking i vegatasjonen i og rundt vannspeilet. Uønskede fremmedarter i vannet skal fjernes. 

Målet er å tilbakeføre dammene til en mer opprinnelig og naturlig tilstand - rik på kalk og fattig på andre næringsstoffer.

Arbeidet er allerede i gang. I første omgang vil vannet bli tappet ut av dammene, deretter vil omfanget av vedlikehold og utbedring avgjøres. Dette innebærer at det sannsynligvis ikke vil være vannspeil i «Dammane» før tidligst høsten 2022.