Billigere SFO for 1.klassingene

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Regjeringen har vedtatt at det skal gis 12 timer gratis SFO-tilbud til elever i 1.klasse fra og med neste skoleår. Barnet må meldes inn snarest mulig.

Bamble kommune er glad for at regjeringen anerkjenner SFO som en viktig del av barnas sosiale utvikling, og vi ønsker alle 1.klassinger velkommen til SFO.

Utformingen av selve forskriften er foreløpig ikke publisert fra regjeringen, men ettersom skoleåret straks er slutt, velger vi å gå ut med følgende informasjon om hvordan tilbudet vil bli organisert innledningsvis. Det kan komme endringer i tilbudet, disse endringene vil da i tilfelle gjelde fra 1/1-2023 og foresatte vil varsles på forhånd.

Hvordan fungerer tilbudet?

For at ditt barn skal kunne bruke dette tilbudet er vi avhengig av at foresatte melder inn barnet på SFO på sin skole snarest mulig. Dette gjøres her Bamble kommune - kommune24-7.no

I søknaden velger du aktuell plass for ditt barn. Etter aksept av plass, vil fakturering skje etter følgende satser (Kostpenger kommer i tillegg):  

Vi ønsker alle barn velkommen til et nytt skole- og SFO-år!