Byvandring om mur og fundamenter

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Torsdag 6.oktober kan du bli med på en byvandring i Langesunds eldre bebyggelse. Omvisningen passer for alle som er interessert i gamle hus og byggeskikk.

Foto: Anette Skaugen Guldager

Tema for vandringen er mur og fundamenter på gamle hus. Hvordan ble det gjort, og hvordan tar vi vare på det nå?

Vi starter byvandringen ved Gamle rådhus på Langesund torg kl. 16.00.

Møt opp og husk klær etter vær – vi skal være ute under hele arrangementet.

Vandring med fagpersoner

Vandringen er initiert og produsert av Bygningsverntjenesten ved Vest-Telemark Museum.

Konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen og sivilarkitekt Ulf Teigen vil stå for det faglige innholdet. (NKF-N står for den norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund.)

Mulig å delta aktivt

Det er lagt opp til at publikum kan stille spørsmål underveis. Bamble kommune er glade for å være vertskap for dette arrangementet, og gleder oss til å lære mer om dette temaet.

 

Har du spørsmål? Kontakt Bamble kommune ved virksomhet for kultur ved Anette Skaugen Guldager på mobil: 480 22 490.

 

Velkommen! :)