Endringer i fastlegetjenesten

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Fra 1.11.22 blir det endringer i kommunens fastlegetjeneste. Dette er et ledd i det pågående arbeidet for å bedre fastlegesituasjonen i Bamble.

Fyret legesenter

Vårt nye legesenter starter opp 1. november og er samlokalisert med Bamble legevakt. Pasienter på den nyopprettede listen uten fast lege (som per nå er på Stathelle legesenter) får tilhørighet her.

Pasientene ivaretas av vikar frem til mai/juni 2023, før fastlege Helene Thyholt overtar permanent.  

Fastlege Une Beck får også arbeidsplass på Fyret. Hun tar med seg sin eksisterende pasientliste fra Langesund legesenter over dit.

Langesund legesenter

Fastlege Une Beck flytter til Fyret legesenter og ta med seg sine pasienter dit. Det er utlyst hjemmel til en helt ny liste på Langesund legesenter.  

Hva betyr det for meg, hvis fastlegen min er …
* Anne Bentsen – Ingen endringer
* Johanna Andersson – Ingen endringer
* Halvor Gjestland – Ingen endringer
* Hilde Salen – Ingen endringer. Helene Thyholt er vikar for Salen frem til mai/juni 2023
* Une Beck – Fra 1. november er Fyret ditt nye legesenter. Beck er fremdeles fastlegen din, men lokasjonen og telefonnummeret er nytt. Mer informasjon kommer

Stathelle legesenter

Nyansatte fastlege Per Brakstad starter 2. januar 2023. Han overtar pasientene til Thomas Nordstrand, mens Enea Granmar får listen etter Luqman Chaudhari i løpet av våren 2023.  

Fastlege Anja Engebretsen begynner i mars neste år. Noen av pasientene ved Stathelle legesenter overføres da til hennes liste. Disse får ny fastlege, men tilhører fortsatt samme legekontor.  

De som mistet fastlegen sin tidligere i år, har tilhørighet på Fyret legesenter fra og med 1. november. Helene Thyholt blir deres fastlege fra mai/juni 2023.

Pasientene ivaretas av vikarleger frem til nyansatte er på plass. 

Hva betyr det for meg, hvis fastlegen min er/var …
* Sveinung Vatnedalen - Ingen endringer
* Nathalie Aas - Ingen endringer
* Ragnhild Monsen - Ingen endringer
* Thomas Nordstrand - Per Brakstad er din nye fastlege fra 2. januar. Du tilhører fremdeles Stathelle legesenter og ivaretas av vikar inntil Brakstad er på plass.
* Luqman Chaudhari - Enea Granmar blir din fastlege fra april/mai neste år. Du tilhører fremdeles Stathelle legesenter og ivaretas av vikar inntil Granmar er på plass.
* Ingen – Hvis du står på liste uten fast lege, er Fyret ditt nye legesenter fra og med 1. november. I mai/juni 2023 blir Helene Thyholt din fastlege. Inntil videre ivaretas du av vikar. Mer informasjon om Fyret legesenter kommer.   

Bamble legesenter

Bamble legesenter blir kommunalt fra og med 1. november i år. Enea Granmar overflyttes til Stathelle legesenter i april/mai 2023 og vi jobber med å rekruttere en erstatter. Inntil videre ivaretas pasientene av en fast vikarlege.  

Hva betyr det for meg, hvis fastlegen min er …
* Steinar Graff - Ingen endringer
* Jeanett Graff - Ingen endringer
* Enea Granmar – Selv om Granmar flytter over til Stathelle, hører du fortsatt til Bamble legesenter og forholder deg til dem som vanlig. Susann Tveiten er fast vikar for Granmar frem til april/mai neste år.

Les mer om bakgrunnen for endringene og prosessen med å rekruttere fastleger her:
Status for fastlegesituasjonen (7.10.22)
Bamble kommune satser på fastlegene (5.9.22)