Er DU vår nye kommunalsjef?

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Brenner du for samfunnsutvikling, og er du en dyktig lagspiller? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter.

Vår nye kommunalsjef samfunn vil få en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Bamble kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør.

Bamble kommune har et godt tjenestetilbud og en kompetent og velfungerende organisasjon. Kommunalområdet Samfunn ivaretar et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling, næring og tjenesteformidling, og består av fire virksomheter: Areal og miljø, Eiendom, Kommunalteknikk og Kultur.

Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og kommunalsjefen representerer kommunedirektøren i relevante folkevalgte utvalg.

Mer om stillingen kommunalsjef samfunn kan du lese ved å klikke på lenken.

Søknadsfrist 06.02.2022

Vi håper å høre fra DEG!