Et felles brannvesen for hele Grenland

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Med Skien på laget, blir Grenland brann og redning et av de største interkommunale selskapene i Grenland. Over 200 ansatte vil være i beredskap for 120.000 innbyggere.

Bystyrene i Skien og Porsgrunn kommuner gjorde torsdag 19. mai endelig vedtak om inntreden av Skien brann- og feievesen i Grenland brann og redning IKS (GBR).

Skien brann og feievesen har mye fagkompetanse og dyktige ansatte som vil bli tilført Grenland brann og redning. Dette vil gjøre at man kan imøtekomme risiko- og samfunnsendringer på en enda bedre måte.

Det skriver GBR på sine hjemmesider 

Skien sin inntreden i GBR vil bli fullverdig effektuert fra 1. januar 2023. 

Det var by- og kommunestyrene i Bamble, Porsgrunn og Drangedal som i 2019 vedtok en felles brann og redningsberedskap. Senere ønsket Kragerø å slutte seg til, og nå er Skien med Siljan også blitt en del av det interkommunale selskapet.

4. mai ble det signert avtale om bygging av ny brannstasjon på Grasmyr

Stasjonen skal stå ferdig i desember 2023.