Forventer fortsatt stigende smittetall

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Antallet koronasmittede i Bamble fortsetter å stige. Bare i går ble det meldt om 84 nye tilfeller i kommunen vår. Det kan få konsekvenser for enkelte tjenestetilbud.

Forrige uke var det totale antallet smittede 89, mens det hittil i uke 2 er registrert 138 nye tilfeller av covid-19. Det er overvekt av smitte blant skoleelever, barnehagebarn og deres husstandsmedlemmer.

I følge kommuneoverlege Anders Mølmen må vi forvente en ytterligere økning de neste ukene, med en mulig smittetopp rundt månedsskiftet januar-februar.

- Selv om flere blir smittet, opplever vi heldigvis at færre blir særlig syke, og det er få innlagte på sykehus og institusjoner per i dag, sier kommuneoverlegen.

Han poengterer likevel at økt smitte kan få konsekvenser for enkelte kommunale tjenester.

- Når mange blir smittet samtidig, innebærer det at folk må være borte fra jobb – enten fordi de er i isolasjon eller karantene selv, eller må være hjemme med barn som er smittet, sier han.

Tjenestetilbud kan bli redusert

For tjenestetilbudene i Velferd, vil høyt fravær blant ansatte få særlige konsekvenser.

- Vi kan komme i en situasjon der vi i en periode må prioritere tilbudene våre innenfor helse og omsorg, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.

- Liv og helse vil alltid bli ivaretatt. Alle som trenger det skal få nødvendig pleie, mat og medisiner. Dette har vi gode planer for, understreker han.

- Dersom det blir nødvendig å skalere ned enkelte tjenester, vil det i hovedsak gå på praktisk bistand fra hjemmetjenesten, eksempelvis dusjing og ulike aktivitetstilbud. Det er også naturlig at ventetiden kan bli noe lenger enn normalt. Skulle vi havne i en slik situasjon, blir det ekstra viktig å ta vare på våre nærmeste, sier ordføreren.