Gi innspill til ny næringsstrategi

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Vi ønsker høringsinnspill innen 06.01.2023 til kommunens første næringsstrategi.

Ut på høring

Forslag til ny næringsstrategi ble nylig behandlet av formannskapet som vedtok å legge Næringsstrategi for 2023-2026 ut på høring.

Dette er Bambles kommune sin første næringsstrategi, og vi ønsker dine innspill.

Les høringsutkastet i sin helhet i lenken under.

Næringsstrategi 2023-2026

Høringsfristen er 06.01.23.

Det vil i etterkant bli utarbeidet en administrativ tilhørende fireårig Handlingsplan for næringsstrategien.

Vi håper å høre fra deg!

 

Her sender du dine innspill

Høringsinnspill sendes til:

Epost: postmottak@bamble.kommune.no   

Adresse:

Bamble kommune
Plan og Økonomi
Rådhuset
3970 Langesund

Merk innsendelsen med «Innspill til Næringsstrategi»

 

Foto: Magdalena Mianowicz