Informasjon om jodtabletter

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Mange lurer på hvem som bør ha jod hjemme, og hvorfor det anbefales. Her blir du litt klokere.

Hvorfor bør noen ha jod tilgjengelig?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tablettene beskytter mot kreft i skjoldbruskkjertelen.

Hvem bør ha jod hjemme?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.  

Når skal tablettene tas?

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir råd om dette, og det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som leder utvalget. Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. 

Hvor får jeg tak i jodtabletter?

Jodtabletter for hjemmelagring kan kjøpes reseptfritt på apoteket. Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. 

Øvrige anbefalinger egenberedskap

Les mer om jodtabletter ved atomulykker