Innspill til nye adresser

Sist oppdatert: 20. desember 2022

Adressen er et viktig hjelpemiddel for å finne frem til riktig sted. Nå trenger vi dine forslag til nye adressenavn.

Illustrasjonsfoto: Magdalena Mianowicz

Det er viktig at adressen er entydig og ikke gir rom for mistolkninger. Dette er særlig viktig med tanke på utrykningskjøretøyer som ambulanse og brannbiler.

Adressen bør også være enkel og ikke kunne oppfattes som støtende.

«Lov om stadnavn» gir retningslinjer for navn og skrivemåter. Prinsipper som brukes i veinavnsaker er enten navn som har lokal tilknytning til området eller at det brukes navn som faller inn under en gruppe. Det brukes også navn av kjente personer, kravet er at disse ikke lenger lever.

For å få inn synspunkter ber vi om eventuelle innspill i navnesaken.

Nytt veinavn veiparsell fra Sekkekilveien – vedlegg 1

Her er det regulert for nye tomter til nye fritidsboliger og næring. Det er ikke tilstrekkelige med gatenummer som passer inn i delingen og det må derfor på plass nytt adressenavn.

 

Nytt veinavn veiparsell fra Hellebergveien – vedlegg 2

Fra Hellebergveien er det regulert for nye boligtomter. Det er ikke tilstrekkelige med gatenummer som passer inn i delingen og det må derfor på plass nytt adressenavn. Det er vil trolig også bli adresseendring for noen boliger i Hellebergveien. 

 

Nytt veinavn veiparsell fra Kruksdalen – vedlegg 3

Fra Hydrostranda reguleres det nå for et nytt hyttefelt. Her er det ikke flere gatenummer som passer inn i delingen og det må derfor på plass nytt adressenavn.

 

Svar kan sendes på e-post til postmottak@bamble.kommune.no eller på post til Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund med svarfrist 10.januar 2023.

Svaret må merkes med saksnummer 22/16191

 

Tusen takk på forhånd! :)