«Knutepunktet» blir ferdig før tiden

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Det nye senteret for livsmestring og inkludering på Grasmyr blir ferdig allerede i år – tre måneder tidligere enn ventet.

Etterlengtede lokaler

Vi er glad for å kunne meddele at det nye senteret kalt «Knutepunktet» kan bli ferdig allerede 25. november i år. Senteret skulle etter planen være ferdigstilt i 22. februar 2023.

Se flere bilder nederst i saken

-Det er jo kjempefint fordi noen av de tjenestene har jo ventet på nye og bedre lokaler i mange år, spesielt voksenopplæringen og flyktningtjenesten. Nå kommer i hvert fal noen av de tidligere inn i nye lokaler enn forventet så det er veldig bra, sier prosjektleder Rolf Dehli i Bamble kommune.

RASK FREMGANG: Arbeidet med selve hjertet av bygget er godt i gang. (For å se hvordan dette området kommer til å se ut, se illustrasjon lenger ned i saken.)

Viktige tjenester

Målet med det nye senteret er å skape et tverrfaglig miljø og samarbeid som skal hjelpe både unge og voksne til å mestre utfordringer i livet, bli inkludert og kunne delta aktivt i samfunnet.

«Knutepunktet» skal samle følgende tjenester under samme tak:

 

·      Voksenopplæringen

·      Flyktningtjenesten, kvalifiseringsteamet

·      Frisk Bris (rehabiliteringssenter og frisklivssentral)

·      Talenthuset for ungdom (oppfølging av ungdom som står utenfor utdanning og arbeid)

·      Fritidsklubben «Tirsdagsfjæra» (tilbud til ungdom med spesielle behov)

·      Helsestasjon og jordmortjenesten

·      Familieteamet (lavterskeltilbud til familier)

·      Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Bamble (BUP Vestmar)

 

-Tanken er jo at «Knutepunktet» skal gi gode lokaler til disse tjenestene, sier Dehli.

SELVE HJERTET: Slik vil hovedtrappen opp til 2 etasje se ut. Dette området vil være selve hjertet i det nye bygget. Illustrasjon: Børve Borchsenius Arkitekter AS

 

Et knutepunkt for mange

Selve navnet «Knutepunktet» er et resultat av en navnekonkurranse blant ansatte.

-Knutepunktet var et veldig fint begrep for det har jo egentlig en dobbeltbetydning. Her er det tjenester som knytter seg sammen, men for en del av brukerne vil knutepunktet også være knutepunktet i livet der de er i en livssituasjon hvor de trenger hjelp for å komme videre i livet og kan knytte seg til ulike tjenester som de kan få her oppe, forklarer Dehli.

SLIK VIL DET SE UT: Slik vil "Knutepunktet" se ut fra utsiden. Illustrasjon: Børve Borchsenius Arkitekter AS

Takker entreprenøren

Prosjektlederen understreker at det er entreprenøren Backe Vestfold og Telemark og underentreprenørene som må ta æren for den gode fremdriften.

Entreprenøren på sin side skryter av et godt samarbeid med kommunen som også skal ha bidratt til at prosjektet blir tidligere ferdig.

-Det er fordi man har hatt god drift på prosjektet, og en fornuftig byggetid, sier prosjektleder Per Harald Pedersen i Backe Vestfold og Telemark AS.

FORNØYD PROSJEKTLEDER: Prosjektleder Rolf Dehli i Bamble kommune viser fornøyd frem alt arbeidet som har blitt gjort på det nye senteret.

Stor flytteprosess

Planen er at kommunen overtar det ferdigstilte bygget i slutten av november, og da gjenstår en stor flytteprosess som nå planlegges.

-Det er mye møbler som skal brukes på nytt, som vi har kartlagt og som vi har egen prosess på. Nå jobber vi også med å innhente anbud på nye møbler og utstyr. Så det vil være en ganske stor flytteprosess som må tas gradvis, sier Dehli.

-Det vi håper på er at flytteprosessen kan starte før nyttår og at den også kan pågå på nyåret fordi her er det jo mange tjenester som skal inn, og vi skal bruke våre egne folk på eiendomsforvaltning som skal hjelpe oss med flyttingen så det vil ta noe tid, sier han.

Den formelle åpningen av «Knutepunktet» er beregnet til første kvartal i 2023.

Et spennende område

Grasmyr er et spennende område som er under stor forandring. Den nye ungdomsskolen er på plass, den videregående skolen bygges nå ut, det skal komme nye boligfelt i området. I tillegg jobbes det med utearealer og det legges planer for hva den gamle Grasmyrhallen skal brukes til.

-Vi jobber nå med en forstudie på den gamle Grasmyrhallen for å finne ut om det er andre offentlige tjenester som kan komme inn her, forklarer Dehli.

-Det skal kommunestyret få lov til å si noe om når vi legger frem forstudien, men det er ikke noe tvil om at Grasmyr er på en måte vekstsenteret i kommunen, legger han til.

FLOTT TILBYGG: Arbeidet med tilbygget er godt i gang.

Et attraktivt område

Det vil komme et nytt boligfelt vest for Knutepunktet og byggefelt syd for ungdomsskolen og videregående, samt byggefelt på andre siden av hovedveien.

-Det er en voldsom satsing Bamble kommune gjør i dette området, sier han. Vi håper at tilbudene som bygges ut, god kommunikasjon, gjør at Grasmyr vil bli et veldig attraktivt område å flytte til, avslutter han.

 

Bildeserie