Melding fra INEOS Rafnes

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Klokken 10:11 ble det slått lokal alarm da det oppstod mindre eksplosjoner og en brann i en prosessenhet ved anlegget på Rafnes. Situasjonen er nå under kontroll.

"Vi har en pågående hendelse i Etylenfabrikken ved INEOS Rafnes. Vi har hatt noen mindre eksplosjoner i en beholder i kompressorområdet. Ingen personer er savnet. To personer er sendt til sykehus med uavklart skadeomfang. Det er ikke gass eller andre kjemikalier på avveie i fabrikken. Noe lukt fra hendelsen kan kjennes.

Situasjonen er nå under kontroll og nødetatene sammen med de lokale beredskapsressursene håndterer situasjonen.  

Alt arbeid er avsluttet for dagen. Personell som ikke er direkte involvert i hendelsen, er bedt om å forlate industriområdet."

Det skriver INEOS Rafnes i en oppdatert pressemelding kl. 14.15, tirsdag 22.03.

Beredskapsledelsen i Bamble kommune er kjent med situasjonen og følger med på videre utvikling.