Søk om tilskudd til sommeraktiviteter

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Som en del av vår kampanje for et variert aktivitetstilbud for barn og unge i sommer, lyser vi nå ut muligheten for å søke Bamble kommune om midler til dette.

Bamble kommune ønsker å bidra til at årets sommer blir opplevelsesrik for alle barn og unge i kommunen vår. Derfor har vi laget en kampanje rettet mot frivillighet og næringsliv for å samarbeide om å presentere et godt aktivitetstilbud for barn og unge i sommer.

Les mer om kampanjen

Har DU en god aktivitetsidé for barn denne sommeren, og ønsker å søke om midler?

  

Da må søknaden:

  • komme fra lag eller foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret

  • midlene må brukes på aktiviteter i skoleferien (f. eks: billetter, utstyr, mat)

  • aktiviteten skal legges ut på visitbamble.no

  • aktiviteten må være åpen for alle som er i aldersgruppen dere tilbyr aktivitet (det kan være begrensede antall plasser, men alle må ha mulighet til å søke seg inn)
  • målgruppen er barn 0-18 år og barnefamilier

  • aktivitetene skal ikke koste noe for deltagere

 

Send søknad med beskrivelse av aktiviteten, målgruppen, hvem som er ansvarlige og budsjett til:

janett.rogn.falkevik@bamble.kommune.no

Det skrives en kort rapport om gjennomføring, antall deltagere og budsjett i etterkant. Midler som ikke blir brukt, leveres tilbake.

Vi håper å høre fra deg! :)