Skoler og barnehager til grønt nivå

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Fra og med tirsdag 25. januar settes skoler og barnehager i Bamble kommune på grønt nivå. Samtidig innføres jevnlig testing.

Det er bestemt ut fra en totalvurdering av smittesituasjonen og i samråd med FHI sin skolegruppe.

Oppdatert 02.02.22: Bamble kommune avvikler jevnlig testing. Les mer - regjeringen

Regjeringen har vurdert at vi tåler mer smitte i samfunnet og at barn og unge skal skånes for langvarige, inngripende tiltak. Selv om smittetrykket fortsatt er høyt både nasjonalt og lokalt, er heldigvis sykdomsbyrden liten. Grønt nivå betyr færre begrensninger og en tilnærmet normal skole- og barnehagehverdag.

Les mer om trafikklysmodellen for skole og barnehage her

Bamble kommune vurderer fortløpende smittesituasjonen ved den enkelte skole/barnehage. Individuelle tiltak kan bli iverksatt på kort varsel ved behov.

Innfører jevnlig testing

Selvtesting to ganger i uka skal bidra til at barn og unge får være mest mulig i barnehagen og på skolen, samtidig som smittevern ivaretas.

Per i dag er det allerede igangsatt intensivert testing ved Langesund barneskole, Stathelle barneskole og Bamble ungdomsskole. Testregimet opprettholdes i minst én uke til, før det vurderes å nedskalere fra tre til to ganger i uka.

Alle andre skoler og barnehager starter opp med testing to ganger i uka, i minimum fire uker framover. Selvtester deles ut ved den enkelte skolen/barnehagen, med beskjed om hvilke dager testingen skal gjennomføres.

Hvem bør testes?

Barnehager: Ansatte og foresatte. Barnehagebarn er kun anbefalt testet ved symptomer, jfr veilederen fra Helsedirektoratet og FHI.
Småskolen (1.-4. trinn): Ansatte, og elever eller foresatte (foresatte til den enkelte elev bestemmer dette).
Mellomtrinnet (5.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole: Ansatte og elever.

Følgende personer er unntatt testing:

-De som har hatt korona eller fått andre vaksinedose ila. siste tre måneder
-De som har fått tredje vaksinedose (ingen tidsbegrensning)
-De som ikke ønsker å teste seg (testingen er frivillig og kan ikke kreves for skoleadgang)

Personer som oppfyller unntakskriteriene, men likevel ønsker å teste seg, har anledning til det.

Har du fått positiv selvtest?

Dersom du eller barnet ditt tester positivt på selvtest, skal du gi beskjed til skolen/barnehagen. Bamble kommune ønsker også at svaret registreres i nettløsningen ReMin. Se hvordan du gjør det her.