Ti år med Langesund Turistservice

Sist oppdatert: 15. desember 2022

For tiende gang stiller frivillige lag og foreninger til tjeneste for besøkende i Bamble.

I det røde bygget vegg i vegg med serviceanlegget i Kongshavn ligger Langesund Turistservice. Et ganske unikt konsept, muliggjort og drevet av frivillige krefter. Her samarbeider en rekke lokale organisasjoner for å gi feriegjestene et godt tilbud gjennom hele sommeren. Det har de gjort i ti år.

Vertene deler ut praktisk materiell og gir informasjon om hele Grenlandsområdet, men byr også på en ekstraservice få andre kan skilte med. Turistene nyter nemlig god av de frivilliges tunge lokalkunnskap, humørfylte historier og når det passer sånn: personlige omvisninger.

- Det er fordi vi synes det er så moro, sier Einar Kristiansen. Han har vært involvert helt fra start, og forteller at ideen bak var å bidra til en levende feriedestinasjon hvor turistene faktisk benytter seg av tilbudene i byen. Likevel er han tydelig på at tiltaket også har en personlig verdi for de som er med.

- Det er sjelden vanskelig å dekke opp vaktene. Folka som stiller opp er sosiale og glade i nærområdet. De gjør det fordi det er givende og lystbetont, sier han.

Fikk ballen til å rulle

Det var Einar som initierte tilbudet i sin tid, sammen med Knut Bjerke i Langesund og Omegn Sjømannsforening. Den gangen var det bestemt at sporadiske turistverter i Langesund skulle erstattes med selvbetjeningsautomater. Det var ildsjelene skeptiske til, og de sendte en henvendelse til Bamble kommune med forslag om et turistkontor basert på frivillighet.

Gjengen fikk disponere lokalene i Kongshavnsgate og via jungeltelegrafen var snart alle vaktene dekket opp. Med suksessen har det kommet støttemidler både fra kommunen, sponsorer og samarbeidspartnere slik at organisasjonene som nå stiller opp får en liten sum for innsatsen.

Travle dager

Hvert år noterer turistvertene antall og nasjonalitet på besøkende. Nordmenn, dansker og tyskere topper lista. Før pandemien var besøksrekorden 150 turister på en og samme dag. Hittil i år er tallet anslagsvis 50 på en dag, men med samarbeidspartneren Fjordline tilbake i full drift, kan det tallet fort stige utover sommeren.

Bildet øverst: Ole Martin Kjær og Arne Andreassen fra Langesund mandssangforening sammen med Einar Kristiansen (midten) fra Langesund og Omegn Sjømannsforening.

Bildet under: Lokalene i Kongshavnsgate 3, som Bamble kommune stiller til disposisjon.