Bamble kommune presiserer

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Vi ønsker å gi en forklaring på hvorfor det ikke er mulig å låne Sentrumsgården gratis akkurat nå.

IKKE I DRIFT: Sentrumsgården er ikke lenger i drift etter fraflyttingen. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Onsdag publiserte vi på vår nettside informasjon om at det ikke er mulig for lag og foreninger å låne de ledige lokalene i Sentrumsgården, utenom Storsalen. Vi forstår at det er et behov for å presisere hvorfor det er slik.

 

I Bamble kommune kan lag og foreninger leie lokaler gratis. Akkurat nå er det ikke mulig å låne lokalene i Sentrumsgården gratis, og årsaken til dette er todelt:

1. Etter fraflyttingen av Voksenopplæringen og Flyktningtjenesten (fra Sentrumsbygget til Knutepunktet på Grasmyr), er ikke Sentrumsgården lenger i drift. Renhold, tilsyn, strøm og ventilasjon er nede på et minimum etter fraflyttingen.

 

2. Kommunestyret har fattet et vedtak om at det er mulig å leie lokaler i Sentrumsgården til kontorer. Kravet som da gjelder er at leieinntektene i det minste må dekke driftskostnadene.

 

Det er derfor ikke mulig å låne lokaler i Sentrumsgården på nåværende tidspunkt.

Vi håper på forståelse for dette.