Beredskapsøvelse på Frier Vest

Sist oppdatert: 16. oktober 2023

Tirsdag 17. oktober fra kl. 11.00 til 15.00 skal det gjennomføres en beredskapsøvelse på Frier Vest/ Asdalstrand.

Foto: Hæhre

Entreprenøren vil med dette varsle publikum om at det i perioden vil medføre ekstra trafikk, nødetater med blålys, droneflyving og ekstra aktivitet i området som er relatert til beredskapsøvelsen.

Beredskapsøvelsen gjennomføres av Hæhre Entreprenør i samarbeid med Grenland brann og redning IKS.

Øvelsen gjennomføres i forbindelse med anleggsarbeidet som utføres av Hæhre Entreprenør for byggherre Grenland havn på Frier Vest.

Beredskapsøvelsen vil innbefatte varsling, utrykning, søk og førstehjelp.

Beredskapsøvelsen er et ledd i sikkerhetsarbeidet som Hæhre Entreprenør gjennomfører i sine prosjekter.

Om det er spørsmål til gjennomføringen kan du kontakte HMS Leder Thorfinn Gjerde i prosjekt Frier Vest, Hæhre Entreprenør - Telefon: 908 62 484 – epost: thorfinn.gjerde@akh.no