Bruk belte - alltid

Sist oppdatert: 21. august 2023

Ta vare på deg selv og de rundt deg. Benytt alltid sikkerhetsbelte, også i buss.

Bamble er godkjent som Trafikksikker kommune, og sammen med Trygg Trafikk setter vi denne måneden fokus på beltebruk i buss. 

Det er liten tvil om at bilbelter redder liv, og antallet bilister som faktisk bruker beltet har, etter gjentatte kampanjer fra myndighetene, steget de siste årene.

Visste du at ...               

- Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter
- Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 19 meter
- Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 32 meter
- Skadefrekvensen for personskader er opp til ti ganger høyere i tettstedene enn utenfor

Les mer hos Trygg Trafikk