Bruk bilmodus

Sist oppdatert: 06. november 2023

Når du aktiverer bilmodus på telefonen unngår du å bli distrahert av varsler mens du kjører.

Mobilbruk er en kjent årsak til ulykker. Selv om håndholdt mobil under kjøring ble forbudt allerede i 2000, klarer vi fortsatt ikke å la den være. 

Uoppmerksomhet, særlig knyttet til bruk av mobiltelefon, er en medvirkende faktor til trafikkulykker. Et enkelt varsel kan være nok til å distrahere deg i hundrevis av meter, og øker risikoen for en ulykke med 66%.

Ved å aktivere bilmodus på mobilen vil du unngå å bli distrahert av varsler mens du kjører. På den måten gir du Trygg Trafikk en hjelpende hånd i målet om å senke ulykkesstatistikken i Norge.  

Les mer på Trygg Trafikk sine nyhetssider