Ekstremværet «Hans»

Sist oppdatert: 07. august 2023

Fra i ettermiddag og hele tirsdag er det forventet mye regn i Sør-Norge. Bamble forventes å slippe unna det verste uværet, men vurder gjerne forebyggende tiltak.

VÆR OBS: Selv om ekstremværet trolig ikke når Bamble, kan det være lurt å forberede seg litt likevel. (Foto: CLA)

Det er sendt ut varsel om ekstremvær med mye regn i Sør-Norge de neste dagene.

Meteorologisk institutt har sendt ut et rødt farevarsel om ekstremt mye regn for deler av Sør-Norge. Rødt nivå er høyeste farenivå for regn.

Allerede i går kveld deltok Bamble kommune på et informasjonsmøte med Statsforvalteren, Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat. Ifølge prognosen vil Bamble få mye nedbør de neste dagene, men vi vil trolig gå klar av det verste uværet. 

Vi oppfordrer likevel alle til å være litt ekstra påpasselige de neste dagene. Følg med på dine omgivelser og sjekk værmeldingen og nyhetene jevnlig. Kommunen vil også følge situasjonen nøye.

Her er noe av det du bør gjøre:

  • Kjør forsiktig! Mye vann i veibanen fører til vannplaning og dårlig sikt.

  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord, grus, kvist og løv slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, som for eksempel kjellere.

  • Flytt biler og gjenstander som står plassert nært bekker eller elver.

  • Hold deg unna bekker og elver med stor vannføring.

  • Har du egen båt, er det lurt å sjekke både den og fortøyninger.