Endring i publisering av postjournal

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble kommune skal bytte sak– og arkivsystem og det medfører endringer i forhold til innsyn og publisering av postjournal.

Dagens løsning vil være tilgjengelig selv om vi bytter system. Det kan oppstå noe ustabilitet, da leverandøren gjør endringer i løsningen i tidsperioden 7. – 9. juni 2023.

Siste produksjonsdag i dagens løsning er onsdag 7. juni og postliste legges ut fredag 9. juni 2023.

Henvendelser sendes til postmottak

Oppstart av ny løsning fra Acos starter midt på dagen 13. juni og vi anbefaler at alle henvendelser sendes til postmottak for å sikre at henvendelser til kommunen blir registrert løpende.

Første publisering av postliste vil skje tirsdag 20. juni 2023.

Vi ber om forståelse om at omleggingen vil ta tid og beklager ulempen det medfører for deg.