Flere får 12 timer gratis SFO

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Fra i høst får både 1. og 2. trinn 12 timer med gratis SFO per uke.

RIMELIGERE TILBUD: Fra i høst blir det rimeligere med SFO for både 1. og 2. klasse. (Foto: CLA)

Høsten 2022 innførte regjeringen et tilbud om 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger. Nytt av året er at dette tilbudet fra august 2023 vil bli utvidet til også å gjelde andreklassinger.

Slik vil tilbudet fungere:

For nye søkere eller ved endring av plass må foreldre/foresatte logge seg inn på Visma Flyt skole. Trykk på SFO-knappen på forsiden under barnets infokort, og velg ønsket tilbud.  

Etter aksept av plass, vil fakturering skje etter priser oppgitt på søknadsskjemaet. Disse prisene inkluderer kostpenger.  

Bamble kommune er glad for at SFO anerkjennes som en viktig del av barnas sosiale utvikling, og vi ønsker alle 1.- 4. klassinger velkommen til SFO.