Flere får fiber

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Tirsdag signerte Bamble kommune og Telenor kontrakten som skal gi fiber til enda flere innbyggere.

Denne gangen er det Glittum og Nystein med 42 husstander som får tilbud om fiber til en fordelaktig pris. Utbyggingen i dette området er siste innspurt i satsingen som skal bringe bredbånd ut i kommunen. Målet er å sørge for god infrastruktur og sikre videre bosetting i hele Bamble.

Detaljplanleggingen starter rett over sommeren. Da vil også potensielle abonnenter bli kontaktet.

Prosjektet har en estimert prislapp på rundt tre millioner kroner og er delvis finansiert med tilskuddsmidler fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fritidseiendommer omfattes ikke av denne ordningen, men interesserte kan likevel kontakte Telenor og sjekke muligheten for å koble seg på.

Utbyggingen skjer fortløpende og skal være ferdigstilt før 1. oktober 2025.  

På bildet: Arne Quist Christensen fra Telenor og ordfører Hallgeir Kjeldal
Foto: Ole Gunnar Silseth Storaker