Fokus på inkluderende arbeidsliv

Sist oppdatert: 03. oktober 2023

Det var et godt oppmøte med 70 deltagere under årets IA-dag i Bamble kommune.

VAR TIL STEDE: Øystein Polland (HMS- og kvalitetssjef) Heidi S. Glittum (rådgiver HR), Olav Rui (IA-rådgiver, Nav Arbeidslivsenter) og Birgit Sannes fra Bamble kommune. (Foto: Line Fornebo)

Ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte var samlet i slutten av uka for å høre mer om viktige temaer som:

  • Tilrettelegging – og hva det egentlig betyr? (v/ IA-rådgiver Olav Rui - Nav Arbeidslivsenter)

  • Erfaringer og resultater fra samarbeid og forebyggende arbeidsmiljø. (Vest Bamble døgnbemannede boliger v/ Siv Aleksia Handeland, Ann-Christin Nordahl, Astrid M. Haave og Elisabeth Nordli)

  • Psykologisk trygghet (v/ Randi Ann Hansen - Nav Arbeidsgiverlos)

IA-dagen var arrangert av Heidi S. Glittum og Monica C. Isaksen som begge er rådgivere i virksomhet for HR.