Hæhre skal bygge Gassveien

Sist oppdatert: 16. oktober 2023

Nå er det bestemt at Hæhre AS skal bygge Gassveien fra Rugtvedt til Surtebogen (fylkesvei 353). Tilbudssummen er på 500 millioner kroner.

SLIK BLIR DEN: Modell av den nye veien ved Findal (Foto: Velstfold og Telemark fylkeskommune)

Det skriver Vestfold og Telemark fylkeskommune i en pressemelding.

Stor interesse

Interessen for å bygge den nye veien har vært svært stor. Innledningsvis meldte åtte entreprenører sin interesse for konkurransen hvor tre ble plukket ut til å være med i den videre kampen om å bli tildelt den største veikontrakten i Vestfold og Telemark fylkeshistorie.

- Vi har nå vært igjennom forhandlinger med de tre tilbyderne. Vi er svært godt fornøyd med prosessen vi har hatt. De siste ukene har vi gått igjennom tilbudene til de tre deltagerne og kommet fram til at det tilbudet som har det beste forholdet mellom kvalitet og pris er Hæhre, sier byggeleder Thomas Stensen-Christensen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Stod mellom disse tre

En av de store fordelene med å arrangere konkurransen med forhåndskvalifisering og forhandlinger, er å oppnå best mulig lik forståelse for prosjektet. Både byggeleder Thomas Stensen-Christensen og prosjektleder Lars Lund er svært godt fornøyde med hele prosessen som har vært. Tilbudene fra de tre konkurrerende tilbyderne er slik:

  • Hæhre Entreprenør AS med multiconsult 499 millioner kroner

  • PEHAB med Asplan Viak 515 millioner kroner

  • Marthinsen & Duvholt med Aas-Jakobsen og Vianova 578 millioner kroner

Alle summer er inkludert merverdiavgift.

Ferdigstilles i 2026

Etter avgjørelsen er det en periode på ti dager før kontrakten kan signeres.

- Kort tid etter signeringen kan vi starte samhandling med entreprenøren. Siden kontrakten er totalentreprise, skal entreprenøren stå for både prosjektering og bygging av den nye veien, forklarer prosjektleder Lars Lund.

Den første tiden vil gå med til produksjon av detaljplaner og 3D-modell av veien blir laget. Samtidig vil de innledende arbeidene ute i terrenget også starte. Noe av det aller første som vil skje er å rydde skogen i veilinjen.

Det skal i samme jobb legges ny hovedvannledning for Bamble kommune på strekningen. I forbindelse med byggingen vil også Lede legge om kraftledninger i området. Reguleringsplanen ble vedtatt i november 2020. Arbeidet skal være ferdig første halvår 2026.