Handlingsplan for selvmordsforebygging

Sist oppdatert: 06. november 2023

Utkastet til Handlingsplan for forebygging av selvmord i Bamble kommune er nå ute på høring. Fristen for innspill er 04.12.2023.

HAR DU INNSPILL? Nå har du mulighet til å sende inn dine innspill til handlingsplanen for selvmordsforebygging. (Foto: CLA) 

Den 15.09.22 i sak 84/22 vedtok Kommunestyret et mandat for Handlingsplan for forebygging av selvmord i Bamble kommune. Forslaget om utarbeidelse av planen kom på bakgrunn av regjeringens handlingsplan for selvmordsforebygging i 2020 og etter Helsedirektoratets anbefaling.

Det ble nedsatt en prosjektgruppe som nå har utarbeidet et utkast til handlingsplanen.

Vi ønsker relevante innspill til det videre arbeidet med ferdigstillelse av planen, og høringen er åpen for alle.

Etter at høringssvarene er gjennomgått og vurdert, fremmes planen til folkevalgt behandling i 1. kvartal i 2024.

Les planen i sin helhet her

Vedlegg til Handlngsplanen

 

Frist for høringsinnspill er 04.12.2023.

Innspill sendes til postmottak@bamble.kommune.no