Hvem kjører deg hjem fra julebordet?

Sist oppdatert: 07. desember 2023

Har du planer om å ta deg noen glass med alkohol, bør du også planlegge for alternativ transport.

Selv om det kun er en kort tur hjem, må du la bilen stå! 

Bamble er trafikksikker kommune, og sammen med Trygg Trafikk setter vi denne måneden fokus på kjøring og rus.

Husk at du også har et ansvar for å melde fra hvis du vet eller mistenker at noen kjører ruspåvirket. Kjøring i ruspåvirket tilstand en medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker på norske veier.

Husk også at promillen kan sitte i dagen derpå. Vær sikker på at du er i stand til å kjøre bil før du setter deg bak rattet.

Slik påvirker rus deg i trafikken • Trygg Trafikk