Livsviktig læring

Sist oppdatert: 28. november 2023

Denne høsten har 9. klassingene ved BUS trent på livredning i vann ute. En erfaring som bygger kompetanse og mestringsfølelse - og som kan redde liv.

Det blåser en sur vind over Synken på Grasmyr. Temperaturen i lufta er nærmere null grader, og ungdommene forbereder seg på møtet med det kalde vannet. I mange år har den nasjonale drukningsstatistikken vært dyster, og alle vet at kunnskap om selvberging og livredning kan være avgjørende når uhell skjer.

Faktum er at de fleste drukningsulykker skjer utendørs og uventet – ikke inne i et oppvarmet basseng. Å flytte undervisningen ut i naturen er derfor en del av kompetansemålene i læreplanen som bidrar til å gi elevene en mer virkelighetsnær opplevelse.

En kald fornøyelse

9. klassingene gjennomfører øvelsen én etter én under kyndig veiledning fra instruktør: Først kastes livbøyen ut til medeleven som ligger i vannet, deretter legger de selv på svøm. På land står resten av gruppa og heier.

Ungdommene får kjenne på følelsen av å svømme med klær som blir våte og tunge, og øver på å bevare roen i en krevende situasjon. En kald fornøyelse synes de fleste, mens andre hevder at det «ikke var så gærent».

Uansett er alle en erfaring rikere, og dermed litt bedre rustet til å takle en eventuell reell ulykke fremtiden.