Mange vil ha sommerblomster

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Engasjementet har vært stort etter at det ble kjent at Bamble kommune ikke finner penger til blomster i sommer.

I forbindelse med budsjettet for 2023 ble det vedtatt innsparing innenfor området Park. En konsekvens av innsparingen er at kommunen dessverre ikke har økonomi til å plante sommerblomster. Dette har blitt informert om i Teknisk og miljøutvalget og Formannskapet.  

Beplantning i offentlig rom er en viktig del av folks trivsel, og flere har engasjert seg for at Bamble skal blomstre også denne sommeren. Kommunen får mange henvendelser fra frivillige lag og foreninger, næringsdrivende og enkeltpersoner som ønsker å bidra på ulike måter. 

Kommunen setter stor pris på innbyggernes engasjement i saken, og kan stille urner og tårn til disposisjon for de som ønsker å bidra.  

Send gjerne en skriftlig henvendelse til postmottak@bamble.kommune.no

Foto: Hanne Brodén