Nå kan du søke om engangsstøtte

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Fra i dag kan alle med lav inntekt i Bamble søke om engangsstøtte. Husk å søke innen 25. april. Vi håper å høre fra deg!

SØK OM STØTTE: Om det finnes gull i enden av regnbuen er høyst usikkert. Vi anbefaler heller å søke om engangsstøtte. (Foto: Hanne Hornsletten Brodén)

Ny søknadsrunde

Nå kommer en ny runde med engangsutbetalinger, og det blir igjen mulig å søke om støtte fra 11. april og frem til 25. april 2023.

 

Her søker du om engangsstøtte

 

En krevende tid for mange

-Vi forstår at det er en økonomisk krevende tid for mange. Kommunestyret har gjort vedtak om at 5 millioner kroner skal fordeles på de som trenger det aller mest, forklarte ordfører Halgeir Kjeldal ved første utbetalingsrunde før jul.

-Det blir ikke noen kjempestor engangsutbetaling, men vi tror likevel at den vil være til hjelp for de det gjelder, sa ordføreren da.

Engangsutbetalingen utgjør henholdsvis:

·       kr 2.000 for husstander uten barn

·       kr 4.000 for husstander med barn

 

Kriterier for å søke

For å kunne søke må følgende kriterier være oppfylt:

  • Støtten gis til husstander med bostedsadresse i Bamble kommune.

 

  • Søkeren må være over 18 år.

 

  • Stønad gis til husstander uten barn som har en skattepliktig person og samlet inntekt under 350.000 kroner i henhold til siste skattemelding.

 

  • Stønad gis til husstander med barn som har en skattepliktig person og samlet inntekt under 600.000 kroner i henhold til siste skattemelding.

  

Nødvendig dokumentasjon

Det er viktig at skattemelding for 2022 legges ved søknaden, slik at den kan bli behandlet.

Du trenger å kunne logge inn med BankID for å kunne søke elektronisk. Hvis du ikke har BankID må du sende inn en papirsøknad.

-Kjenner du noen som har behov for denne støtten så tips dem gjerne. Det er viktig at alle som trenger denne støtten, faktisk søker, sier ordføreren.

 

Hvor lang tid vil det ta

Søknadene vil bli behandlet fortløpende og vedtaksbrev vil bli sendt ut så snart søknadene har blitt behandlet.

Utbetalingen av støtte vil skje fortløpende, men man må regne med at utbetaling kan ta inntil 4 uker etter at vedtaket har blitt innvilget.

Tilskuddet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b.

 

Har utbetalt nesten 1,6 mill

I første utbetalingsrunde ble det innvilget 311 søknader for husstander uten barn, og 242 søknader for husstander med barn. Til sammen ble det utbetalt 1.590.000 kroner.

 

Les også: Takker alle for innsatsen

Les også: Engangsstøtte til husstander i Bamble

 

Bakgrunn for støtten

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 15. september 2022:

(Sak 79/22 «Disponering av utbytte Skagerak energi 2021»)

Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 5 millioner kroner til å prioritere og iverksette midlertidige tiltak for å bistå innbyggere som opplever økonomiske problemer. Dette gjøres bl.a. gjennom et samarbeid med NAV Stat og Kommune om generelle tiltak for kommunens innbyggere, styrking av økonomirådgivningstjenester og direkte målrettede tiltak ovenfor utsatte grupper. Kommunedirektøren skal rapportere til Formannskapet på status for gjennomføring.