Nye kurs for pårørende

Sist oppdatert: 12. desember 2023

Har du et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom? Da kan pårørendeskolen være noe for deg.

Kurset vektlegger situasjonen til pårørende og nære venner hvor personen med demenssykdom er hjemmeboende. Oppstart er 28. februar 2024, med påmeldingsfrist 16. februar 2024.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler vil du få mer kunnskap om demens. Kurset gir innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Her treffer du både kompetente fagpersoner og andre pårørende i samme situasjon.

Praktisk informasjon

Kurset er over fire kvelder med ulike tema.

Hva er demens?
Onsdag 28. februar 18.00-21.00
Anders Mølmen, kommuneoverlege  

Hjelp til å ivareta egne interesser
Onsdag 06. mars 18.00-21.00
Gøril Oterholt, seniorrådgiver statsforvalteren i Vestfold og Telemark Susanne Sørdalen, pårørende  

Når en av de nærmeste utvikler demens
Onsdag 13. mars 18.00-21.00
Lena Lilledrange Halvorsen, fagsykepleier Embla Susann Degn Rui, kommunepsykolog

Tilrettelegging i hverdagen og tjenestetilbud i Bamble kommune
Onsdag 20. mars 18.00-21.00
Tjenestekontoret, velferdsteknologi, ergoterapeut, hukommelsesteam, demenskoordinator

Sted: Bamble Helsehus, kantina (legevaktsinngang), Sykehjemsveien 1
Påmeldingsfrist: 16.02.2023          
Kursavgift: 300 kr. per deltager
Kaffe/te og frukt  

Informasjon og påmelding: Servicetorget, Bamble kommune, tlf. 35 96 50 00 eller Demenskoordinator Olaf Moen, tlf. 35 96 55 43 / 904 76 456
E-post: olaf.moen@bamble.kommune.no

Pårørendeskolens mål

* Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer 
* Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens 
* Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet  
* Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon  

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.