Opplæringsdag for elevråd

Sist oppdatert: 15. september 2023

Sammen med 53 andre barn fra hele Bamble, deltok Hedvig (13) og Cedrik (11) på gårsdagens opplæring for elevrådsrepresentanter.

VIL GJØRE EN FORSKJELL: Hedvig Lysebo Bergmann og Cedrik Røder er med i elevrådet og vil gjerne gjøre skolen bedre for alle. (Foto: Jarand Braathen Johnsen)

-Jeg har hatt lyst til å være med i elevrådet siden jeg gikk i 5. klasse, forteller Hedvig Lysebo Bergmann. Hun går nå i 8. klasse på Bamble ungdomsskole, og er endelig med i elevrådet.

-Jeg vil gjøre skolen bedre og mer morsom for alle, forteller hun.

Elevene i fokus

Målet med opplæringen er nettopp å gi barn en sterkere stemme i hverdagen. Opplæringsdagen har blitt en årlig tradisjon i kommunen vår, der tanken er å styrke samarbeidet mellom elever, skoler og kommunen for å få til et enda bedre læringsmiljø.

Det er kontaktlærerne for elevråd som står for opplæringen. Minst én representant fra hver skole i tillegg til en representant fra oppvekstadministrasjonen var til stede. Sammen med kommunens barnetalsperson Camilla Tangen og skolesjef Anita Hjorteseth, sørget de voksne for at opplæringsdagen ble en dag hvor elevenes synspunkter og engasjement var i fokus.

MANGE SAMLET: 55 elevrådsrepresentanter fra hele Bamble fikk opplæring i går. (Foto: Jarand Braathen Johnsen)

Lærerikt og gøy

- Vi har lært mye, og jeg har fått litt inspirasjon fra andre elevråd. Det er også kult at ungdomsskolerepresentanter som oss får lov til å være "gruppeledere" for de yngre elevene, sier Hedvig.

-At vi fikk gratis is, popcorn og pizza gjorde dagen enda bedre, legger hun til.

Cedrik Røder fra 6. klasse på Herre skole var også veldig fornøyd med dagen. Han deltok for andre gang, og forteller at han hadde en så god opplevelse i fjor,  at han definitivt ville være med igjen.

-Det er morsomt å møte elevrådene fra andre skoler og utveksle erfaringer, sier han.

Opplæringsdagen gir unge elever muligheten til å utvikle sitt lederskap og samarbeidsevner mens de samtidig har det gøy og knytter bånd med jevnaldrende fra andre skoler.