Seniorliv

Sist oppdatert: 04. desember 2023

I januar starter et nytt forebyggende og helsefremmende tilbud for voksne i Bamble.

- Seniorliv skal inspirere til aktivitet, bidra til god helse og en bra hverdag, forteller folkehelsekoordinator i Bamble kommune, Mette Savio Halvorsen. Hun har jobbet fram tilbudet sammen med fysioterapeut Marte Østby Fegstad etter at helsestasjon for voksne ble avviklet tidligere i år. Tilbudet ivaretar også oppgavene som er lagt til eldrekoordinator-rollen.  

Gjennom foredrag om aktuelle temaer, lett tilgjengelig informasjon og mulighet for individuell veiledning, skal Seniorliv gjøre målgruppen i stand til å ta gode valg for eget liv og helse.  

- Et viktig mål er å motvirke ensomhet og passivitet gjennom etablering av møteplasser, informasjon om aktivitetstilbud og praktiske tips i hverdagen. Mye av dette er aktuelt for flere enn de som nærmer seg pensjonsalder eller er godt voksne, understreker Marte.  

I januar får alle adresser i Bamble magasinet Seniorliv gratis i postkassen. Der finner du blant annet inspirasjon og veiledning, oversikt over ulike tilbud i kommunen og nyttig kontaktinformasjon.   

Vi håper at familie og venner vil snakke om Seniorliv med noen de tror kan ha nytte og glede av tilbudet!  

Spørsmål kan rettes til folkehelsekoordinator Mette Savio Halvorsen eller fysioterapeut Marte Østby Fegstad, gjerne på e-post: seniorliv@bamble.kommune.no