Signerte avtale med NRRL

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Rett før jul signerte kommunen en avtale med Grenlandsgruppen av NRRL. Avtalen med radioamatører skal sikre kommunikasjonen ved en krisesituasjon.

FORNØYD MED AVTALEN: Kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, ordfører Hallgeir Kjeldal og Harald Johansen fra NRRL var fornøyd med den nye avtalen. (Foto: Magdalena Mianowicz) 

Avtalen ble signert 20. desember på et møte i beredskapsrådet. Det var en fornøyd ordfører som kommenterte den nye avtalen.

-Nå oppfyller NRRL det FN har sagt, nemlig at dere skal sette kompetansen deres til rådighet for samfunnet. Vi sitter her sammen i beredskapsrådet, og det er nettopp her dette arbeidet er viktigst, uttrykte ordfører Hallgeir Kjeldal.

Unik kompetanse

I dag er det nødvendigvis ikke så mange som kjenner til radioamatørene, og deres helt avgjørende kompetanse til å kunne kommunisere via ulike radiofrekvenser i krisesituasjoner.

Mens alle andre operatører må søke Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)  om å få bruke noen få frekvenser i Norge, så har NRRL kompetanse og tilgang til én million frekvenser. Det er FN som har vedtatt dette. 

Når kommunikasjonen faller ut i krisesituasjoner så er det radioamatører som sørger for å bevare den aller viktigste kommunikasjonen via ulike radiofrekvenser. Kommunens avtale med radioamatørene skal sikre et samarbeid og gi muligheter for slik kommunikasjon i en eventuell krisesituasjon.

 

Hva er NRRL?

NRRL står for Norsk Radio Relæ Liga og er radioamatørenes egen landsdekkende forening, som organiserer i underkant av 2000 aktive radioamatører i hele Norge.

Internasjonalt har organisasjon rundt 6 millioner radioamatører. Alle radioamatører må bestå en krevende internasjonal eksamen som sikrer de kunnskap og mulighet til å drive med radioteknologi som hobby i fredstid, men også i krisesituasjoner.

Det er bruk for flere radioamatører. Les mer om hva det innebærer å være radioamatør. Kanskje er det noe for deg?