Nasjonal kampanje for å redde liv

Sist oppdatert: 18. oktober 2023

Denne uken startet Helsedirektoratet en kampanje med fokus på viktigheten av å snakke med personer som vi er bekymret for, og råd om hvordan en søker hjelp.

Målet med kampanjen er å senke terskelen for å søke hjelp, og få fram at hver og en av oss kan gjøre noe ved å spørre direkte om vi er bekymret for noen vi kjenner.

Målgruppen i kampanjen er den voksne befolkningen med særlig fokus på menn mellom 40-60 år.

Vi vil derfor i tiden fremover publisere informasjon på vår nettside og i sosiale kanaler som inngår i kampanjen, der fokuset er å redde liv.

Det er en egen side på Helse Norge som gir informasjon om hvordan man snakker om selvmord, inkludert samtaleguider og hvor en kan søke hjelp. 

Det er RVTS Sør (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) som har laget informasjonskampanjen på vegne av Helsedirektoratet.

Så snakk om selvmordstanker – det kan redde liv