Søk om momskompensasjon

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023.

Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke.

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Her finner dere en informasjonstekst som dere kan bruke for å søke