Søk om næringstilskudd

Sist oppdatert: 19. desember 2023

Bedrifter som vil investere i varige energieffektiviserende tiltak kan søke om tilskudd. Ordningen gjelder til alle midler er fordelt, eller senest 01.03.2024.

Kommunestyret i Bamble bevilget tidligere i år 2,5 millioner kroner i tilskudd til varige energibesparende tiltak for næringslivet. Fristen for å søke forlenges til 01.03.24, forutsatt at det er penger igjen.

Ordningen gjelder for ny montering/innstallering/innkjøp av solcelleanlegg, overgang til LED-lys og /eller andre energieffektiviserende tiltak til varig reduksjon i strømforbruk og strømutgifter.

Leietagere kan også søke i samarbeid med huseiere. Leietager sin andel kan dekkes med inntil 50 prosent maks kr 50.000 eks. mva.

Ordningen vil ikke bli avkortet dersom det finnes tilsvarende tiltaksordninger, f.eks. statlige støtteordninger. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av kostnaden pr. søker, avgrenset til kr. 85.000 eks. mva. 

Kriterier for å søke:

Aktive selskap som har registrert næringsvirksomhet, uansett bransje.  Næringsoppgave for 2022 må være levert til Bamble kommune.

Bedriftenes planlagte energisparende tiltak må søkes om, og godkjennes FØR tiltaket påbegynnes.

Her søker du om tilskudd 

Dersom det drives næringsvirksomhet fra bolighus på privat boligadresse gjelder ikke ordningen.

Den har ikke tilbakevirkende kraft på igangsatt eller ferdigstilte tiltak.