Takk til Skjærgårdstjenesten!

Sist oppdatert: 21. desember 2023

De driftige folka våre har gjennom hele året tilrettelagt, vedlikeholdt, oppgradert og sørget for at Bambles kystperler stadig skinner.

Takket være engasjerte ansatte, effektive rutiner og supre samarbeid kan Skjærgårdstjenesten i Bamble se tilbake på nok et godt driftsår. Sammen med kommunegartner Unni Lyngmyr og parkvesenet i kommunen, sørger mannskapet for trivsel og tilrettelegging på friområdene våre til lands og til vanns.

Skjærgårdstjenesten er i sving året rundt. Gjennom sommeren er det mye fokus på vedlikehold i form av plenklipp, renhold og renovasjon, i tillegg til oppsyn med områdene. Mye av forskjønningsarbeidet og oppgraderingene skjer imidlertid utenfor sesong. Da er det tid til større ryddejobber og sikringstiltak i terrenget, bryggebygging og utplassering av benker og griller som mange har glede av.  

På listen over gjennomførte prosjekter i 2023 står blant annet: Ny brygge på Vestre Holme, fjellsikring på Ivarsand og Langøya, badeflåte på Ivarsand og ny bro over bekken i Krogshavn. Flere av tiltakene er muliggjort med midler fra Miljødirektoratet.


Ny brygge på Vestre Holme ferdigstilt i 2023

Tallenes tale

I 2023 hadde Skjærgårdstjenesten (i samarbeid med parkvesenet) ansvar for utplassering og vedlikehold av:    

8 brygger
39 toaletter
42 badebøyer
15 livredningsbøyer
37 benker
6 broer
29 griller
2 HC-ramper
4 servicebygg/vannklosett
12 badetrapper
1 stupebrett
25 renovasjonspunkt
2 badeflåter

Skjærgårdstjenesten i Bamble har to fast ansatte på båten og én landkrabbe i til sammen 180% stilling. I tillegg driftes en del landfaste områder i samarbeid med parkvesenets ansatte og sommervikarer.