Tre gode kandidater

Sist oppdatert: 30. juni 2023

-Det er spennende kandidater som står igjen og vi er i sluttspurten, informerer HR-sjef Tommy Tronrud.

TRE KANDIDATER: Det  blir snart gjennomført andregangsintervjuer for de tre kandidatene til stillingen som kommunedirektør. ( Foto: Magdalena Mianowicz)

Det har vært totalt 14 søkere til stillingen som kommunedirektør. Nå er det gjennomført en runde førstegangsintervjuer med aktuelle søkere. Der har fire søkere utpekt seg.

-Én av disse har dessverre trukket seg, men det er fortsatt tre gode kandidater igjen som skal til andregangsintervju, sier HR-sjefen.

Andregangsintervjuer skal gjennomføres i løpet av uke 26.

Prosessen videre

Deretter blir det et ekstraordinært formannskap og kommunestyret rett i etterkant, og så fort det lar seg gjøre.

-Vi kan ikke vente til kommunestyret 7. september med å gjøre dette. Det blir derfor et ekstraordinært formannskap og kommunestyremøte på Teams, forklarer Tronrud.

Der vil innstillingen bli lagt frem for formannskapet. Den må aksepteres av formannskapet og deretter vedtas av kommunestyret.

Ordfører informerte kommunestyret i går om den videre prosessen vedrørende stillingen som kommunedirektør.