Våre ansatte vises frem i Oslo

Sist oppdatert: 05. oktober 2023

Har du vært i Oslo i det siste, har du trolig sett noen kjente ansikter fra Bamble. Noen av våre ansatte har nemlig blitt vist frem i hovedstaden.

NOEN DU KJENNER? Ansatte fra Bamble har blitt vist frem i hele hovedstaden. Her fra en av bussholdeplassene ved Nationaltheatret. Foto: KLP

Store plakater som viser noen av våre ansatte har nesten vært vanskelig å unngå i Oslo den siste tiden. De har vært å se på bussholdeplasser i sentrum, og ved helseforetakene. Nationaltheatret, Oslo S og Forskningsplassen for å nevne noen. I tillegg har våre folk vært å se på store bussplakater rundt om i hele hovedstaden.

BUSSPLAKATER: Kjente ansikter har vært å se på busser rundt om i Oslo. Foto: Kjetil Krogstad

Et spesielt oppdrag

I juni ble noen av Bamble kommunes ansatte med på et oppdrag helt utenom det vanlige. De ble avbildet og filmet, for så å bli vist frem for hele Norges befolkning.

For aller første gang i fjor lagde nemlig KLP, som er Norges største pensjonsselskap, en egen sponsorplakat som viste frem kommuneansatte og andre medlemmer både på TV og på nett.

I år ble Bamble kommune forespurt om vi ønsket å vise frem noen av våre ansatte som til daglig gjør en viktig jobb i kommunen vår, og det ville vi selvsagt.


STORE PLAKATER: Bilde av kollegaer fra Bamble har nesten vært vanskelig å unngå i hovedstaden. Her fra Forskningsparken. Foto: Ina Lyftingsmo Kristiansen

På alles TV-skjermer

Totalt 20 personer stilte opp for å representere Bamble, inkludert Grenland brann og redning, og ambulansetjenesten. Kommunens egne ansatte representerer servicetorget, miljøservice, barnehage, vaktmestre, kokker, sykepleiere, helsefagarbeidere, park, vei og anlegg og ledere.

Den ene gruppen ble vist på TV-skjermer i sommer over en periode på fire uker. Den samme gruppen vil trolig dukke opp på alles TV-skjermer (på TV 2, TV 3 og på TVNorge) til våren igjen.

Den andre gruppen vises frem på plakater, denne gangen i hovedstaden.

Bamble kommune er stolt over å kunne vise frem noen av våre dyktige ansatte!

 

Litt om KLP:
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et gjensidig forsikringsselskap med fem heleide datterselskaper. Det startet som et spleiselag av flere små kommuner, og er i dag Norges største pensjonsselskap. KLP er eid av kommuner, helseforetak og bedrifter med offentlig tjenestepensjon i selskapet.