Fortsatt stor flomfare

Sist oppdatert: 03. november 2023

Det er fortsatt varslet stor flomfare langs kysten vår i dag (fredag) og i morgen. Ansatte på kommunalteknikk jobber for fullt. Her er hva du kan gjøre selv.

Oransje varsel betyr stor fare og været kan føre til alvorlige skader.

Foto: André Lindkjen Olsen

-Vi følger opp og kontrollerer at alt er som det skal, sier virksomhetsleder for kommunalteknikk André Lindkjen Olsen. Så langt ser det bra ut, legger han til.

Forberedte seg

Våre ansatte på kommunalteknikk var i full sving allerede i går for å sørge for åpne vannveier rundt om i kommunen vår, og sa følgende:

-Vi har benyttet dagen i dag til en gjennomgang av alle kritiske sluk og bekkeinntak og vil også ta en ny runde i morgen. Foreløpig ser alt greit ut, sier han.

Avhengig av intensiteten vil det kunne medføre noen utfordringer dersom vannveiene ikke er åpne.

Det er meldt om stor flomfare i dag og i morgen, lørdag. 

 

Her er noe av det du kan gjøre:

  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø, is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner

 

  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (for eksempel i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker)

 

  • Hold deg oppdatert om situasjonen

 

Vannføringen vil øke i bekker og elver for kystnære områder. Økningen ventes i løpet av torsdag og fredag på grunn av mye regn og snøsmelting. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser

 

Her kan du følge værmeldingen på varsom.no